FN-experter vill fasa ut användningen av farliga bekämpningsmedel

FN-experter vill se ett globalt avtal för att fasa ut användningen av farliga bekämpningsmedel inom jordbruket och uppmanar till en övergång till agroekologiska metoder och relationer för att föda världens befolkning med näringsrik mat.

Den nya rapporten belyser katastrofala effekter av bekämpningsmedel på miljön, människors hälsa och samhället som helhet. Bekämpningsmedel döda 200.000 människor varje år, 99% i låginkomstländer, främst lantarbetare, barn och urbefolkningar. De förorenar marken och vattenkällor, förstör nyttiga insekter och pollinerare. Trots deras utbredda användningen har kemiska bekämpningsmedel inte lett till sänkningar av skördeförlusterna under de senaste 40 åren. Rapporten namnger och pekar ut tre kraftfulla företag: Monsanto Bayer, Dow Dupont och Syngenta ChemChina som tillsammans kontrollerar mer än 65 procent av den globala försäljningen av bekämpningsmedel.

FN:s experter säger att den mest effektiva och långsiktiga metoden för att minska exponeringen av dessa giftiga kemikalier är att komma bort från det industriella jordbruket och att anta agroekologiska metoder som kan producera tillräckligt med livsmedel för att föda och ge näring åt hela världens befolkning.

AFSA (Alliance for Food Sovereignty in Africa) instämmer och uppmanar nationella regeringar och det internationella samfundet att ge sitt fulla politiska stöd för att upprätta riktlinjer, program och till att planera resan för verkligt hållbart livsmedel i Afrika. En produktion baserat på agroekologiska principer, värderingar och metoder – för hälsa och välfärd för nuvarande och kommande generationer.

Den fulla rapporten finns att läsa här: UN Pesticide Report En

ECVC – European Coordination Via Campesina
Textbearbetning till Svenska: Joel Holmdahl, NOrdBruk