Skriv under för bönders rättigheter!

Nu är det dags att kavla upp ärmarna och skriva under på följande namninsamling.

Det behövs en jädra massa fler namn, så har du sympatier med oss som producerar din mat på ett hållbart vis – skriv under för FN:s deklaration för småskaliga jordbrukares och andra lantarbetares rättigheter (”UN Declaration on the Rights of Peasants and other People Working in Rural Areas”).

KLICKA HÄR och skriv under! https://peasantsrights.eu/

”Petition: Stärka de mänskliga rättigheterna för bönder
Bönder, fiskare, pastoralister och andra personer som arbetar på landsbygden producera majoriteten av vår hälsosamma och varierande mat som vi äter varje dag. I Europa och hela världen spelar de en ledande roll i att säkerställa våra samhällens livsmedelssuveränitet och motståndskraften i våra matsystem inför klimatförändringarna. Dock försvinner små gårdar snabbt och vår typ av jordbruk är hotat på grund av utbyggnaden av det industriella jordbruket, land-grabbing och demonteringen av det offentligt stödet.

Bönder och landsbygdens andra arbetande människor diskrimineras systematiskt, med landsbygdens kvinnor särskilt drabbade. De behöver ditt stöd att fortsätta skapa agroekologiska och motståndskraftiga alternativ till det industriella jordbruket och för att utveckla hälsosamma och hållbara lokala matsystem – för framtiden och för vår planet.

Gå med i rörelsen för böndernas rättigheter och be EU och dess medlemsstater att delta aktivt med god vilja i utarbetandet av ”FN:s deklaration för bönder och andra personer som arbetar i landsbygdsområdens rättigheter”. Begär att din utrikesminister ska erkänna böndernas rättigheter, inklusive deras rättigheter till mark, frön, biologisk mångfald, anständiga inkomster, försörjning och produktionsmedel. Efterfråga folkens rätt till matsuveränitet nu genom att underteckna detta upprop.”
Översättning: Joel Holmdahl, NOrdBruk.se

#matsuveränitet