ECVC kritiserar de lögner som sprids av utsädesindustrin kring nya GMOs (NBTs)

Uttalandet antogs av ECVC generalförsamling som samlades i Rom den 24 mars. Joel Holmdahl från NOrdBruk deltog och ställde sig bakom uttalandet.
Bryssel , 29 Mar 2017

ECVC kritiserar starkt de lögner som sprids av utsädesindustrins i syfte att:
– eliminera all information tillgänglig för bönder och konsumenter om förekomsten av genetiskt modifierade organismer, vilket tvingade dem att odla, att föda upp och äta GMO mot sin vilja.
– legalisera den biopiracy som härrör från patentering av dessa dolda GMO, som även skulle inkludera bonde-förädlade och traditionella, grödor och djur.

Industrin låtsas som att grödor och djur som skapas med dessa ”nya avelstekniker” (New Breeding Technics) inte är genetiskt modifierade organismer. De försöker att skapa förvirring, utnyttja svagheten i EU-förordningen, som inte kunde överväga formuleringar rörande tekniker som inte existerade när det skrevs 1990.

För att uppnå detta bygger industri på ett undantag som exkluderar ”mutagenisk GMO” från tillämpningen av förordningen om Europeiska GMO. Sedan 1990 har detta undantag tillämpats på icke-patenterbara GMO som härrör från kemiska mutagener eller strålning av hela växter eller frön. Men sedan ratificeringen om Cartagenaprotokollet om biosäkerhet, bör inte detta undantag gälla patenterade GMO som härrör från mutagenis eller andra nya metoder för avel (NBT), som tillämpas in vitro, i laboratorium, på växt- eller djurceller.

Europeiska kommissionen skapade en sakkunnig kommitté vars uppgift var att, under obegripligt ”vetenskapliga” kontroverser, kväva den rättsliga debatten om bönder och konsumenter rätt att vägra GMO. Europeiska kommissionen kommer att använda denna kommitténs slutsatser för att organisera en ”offentlig debatt” gällande nya GMO 2017.

Cartagena-protokollet och OECD: s Codex Alimentarius definiera båda produkter som härrör från dessa försök med nya avelstekniker som genetiskt modifierade organismer som måste regleras. Europeiska kommissionen försöker däremot skapa en illusion av offentligt godkännande för att kunna kringgå dem.

ECVC:s generalförsamling, som samlades i Rom den 23 mars 2017, har därför beslutat att ta ställning mot dessa industrins lögner och framhåller istället en strikt tillämpning av förordningen om genetiskt modifierade organismer gällande alla växter, djur och mikroorganismer som härrör från in vitro – genetiska modifieringar.

ECVC generalförsamling.
Språkbearbetning till Svenska: Joel Holmdahl, NOrdBruk