Artikel i Miljömagasinet: Varning för EU:s skogsbrukspolitik

Först publicerad i Miljömagasinet, n24 2017.
http://www.miljomagasinet.se/

Bildtext: Skogen har mer betydelse för Sverige än olja för Norge, säger Torgny Östling, norrländsk bonde som försvarar småbrukarnas intressen i Bryssel.

Svenska småbrukarorganisationen NOrdBruk varnar för att EU kommer att föra europeiska skogsbruksfrågor djupare in i den europeiska jordbrukspolitiken. I Bryssel fick NOrdBruk kämpa ensam mot det.

NOrdBruk befarar nya negativa konsekvenser för särskilt det tidigare så betydelsefulla kombinationsjordbruket och för utvecklingen på landsbygden. För en vecka sedan fattade EU-kommissionens rådgivande kommitté i skogsfrågor beslut i Bryssel om hur EU:s framtida skogspolitik ska se ut. Den europeiska småbrukarorganisationen ECVC, där NOrdBruk är medlem, lyckades avvärja kraven från de stora skogs- och jordbruksorganisationerna, industrin, kooperationen, den civila dialoggruppen CDG skog och miljöorganisationerna om att förstärka EU:s inflytande över skogen genom att knyta den ett steg närmare EU:s överstatliga jordbrukspolitik. Lockbetet skulle vara ökade bidragsmöjligheter liknande dem i jordbruket.

Den rådgivande kommittén fungerar i EU-systemet på samma sätt som en remissomgång i det svenska beslutssystemet. NOrdBruks ordförande Torgny Östling sitter sedan 2005 som ECVC:s representant. Med sin enda röst bevakar han de alternativa jordbruksintressena i förhållande till de storskaliga, representerade av COPA och COEGA, där svenska Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, ingår.

Avvärjde ett starkare EU
Beslutet blev en kompromiss som innebär att skogens betydelse i EU:s jordbrukspolitik inte ska ”stärkas”. I stället ska EU-kommissionen genom ett mildare uttryck göras medveten om att delar av EU:s jordbrukspolitik redan inkluderar skogen. Det innebär bland annat att skogen ska få verka med sin fulla potential när det kommer till klimatfrågor.

Som representant för Europeiska Via Campesina, ECVC, ställde Torgny Östling frågor till EU-kommissionen utifrån det som står skrivet om bönders rättigheter i ”Frivilliga riktlinjer om mark, fiske och skog”, vilka FN:s livsmedelsorganisation, FAO, antog i Rom 2012.

Nyligen beslutade EU-parlamentet anta en resolution med stor majoritet om att kommissionen ska se över EU:s lagstiftning och vad som krävs för att dessa FN:s riktlinjer också ska kunna införas i medlemsstaterna.

Stärkte nationella intressena
EU-kommissionens ställde sig positiv till det, vilket förvånar Torgny Östling.

– Det är ingen helomvändning från kommissionens sida, som man vill tro, utan ansvaret läggs på medlemsstaterna. Torgny Östling tolkar det som ett tänkbart första steg mot en tillbakagång till ökad nationell förvaltning av självägande bönders jord och skog.

Torgny Östling är dock irriterad över hur stora jordbruksorganisationer och politiker kan tala med dubbla tungor. I EU-kommissionens rådgivande kommitté stod den europeiska småbrukarorganisationen ensam med sina farhågor.

– Om det ska det bli en förändring, krävs att de personer och organisationer som så positivt uttalar sig i svensk press om nationell suveränitet över jord, skog och mark också i beslutssystemet aktivt ställer sig upp och stöder den processen, säger Torgny Östling. Så gjordes inte i EU:s rådgivande kommitté.

Gustaf Jillker

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *