Artikel i Miljömagasinet: Bolagisering av jorden gynnar spekulation

Jordförvärvsfrågan är större än den kritik som idag riktas mot regeringens livsmedelsstrategi och bolagiseringsförslag. Avvecklingen vi har sett av jordbruket under det senaste trettio åren är resultatet av att den tidigare jordförvärvslagstiftningen avskaffades i samband med att EU:s fria rörlighet för kapital och ”offentliga upphandlingar” infördes. Jämför exempelvis dagens självförsörjningsgrad med tiden innan EU-anslutningen! För att kunna bryta jordbrukets avveckling […]

September 10, The International Day of Action against WTO and FTAs

Today, La Via Campesina is calling upon social movements and civil society organisations of the world to mobilise and organise our resistances against the World Trade Organisation (WTO) and Free Trade Agreements (FTAs), build solidarity alliances and prepare for a worldwide week of action in December, coinciding with the 11th International Ministerial that is scheduled to take place in Argentina. […]