Artikel i Miljömagasinet: Glyfosatförbud måste förankras

Först publicerad i Miljömagasinet 2017-43    27/10 2017

”Vi ställer oss givetvis bakom kravet på ett förbud av glyfosat. Men det kravet måste följas upp med krav på att produkter producerade med glyfosat inte får importeras, alternativt straffas med tullavgifter. Först då kan ett giftfritt jordbruk genomföras utan att vi offrar bönderna i processen”. Det säger Joel Holmdahl från organisationen NOrdBruk som menar att ämnet bör omfattas av ett heltäckande importförbud.

Det debatteras flitigt just nu om användningen av glyfosat inom jordbruket. ”Vi vet att glyfosat dödar all växtlighet, kan skada insekter och är giftigt för vattenlevande organismer. Vad debatten nu handlar om är huruvida glyfosat kan orsaka cancer, infertilitet och skador på nervsystem och njurar. Därför driver vi att försiktighetsprincipen ska tillämpas och glyfosat förbjudas”. Så säger Miljöpartiets fyra EU-parlamentariker, enligt en artikel i Svenska Dagbladet nyligen.

Lobbyister portades

I samma tidning kan man läsa att det amerikanska företaget Monsantos lobbyister härom-veckan portades från EU-parlamentet efter att de vägrat delta i en utfrågning om glyfosat. Monsanto tillverkar bekämpningsmedlet Roundup där glyfosat är den viktigaste bestånds-delen. Det är världens mest använda bekämpningsmedel och varje år säljs 700 ton enbart i Sverige.

Den 15 december går det nu-varande godkännandet för den europeiska marknaden ut. Innan dess måste EU:s medlemsländer bestämma sig för om glyfosat ska få ett förlängt tillstånd. Joel Holmdahl från NOrdBruk menar att livsmedelsindustrins strategi stakar ut vägen för ökad effektivitet och ex-portinriktning av vårt jordbruk och att detta i sin tur innebär färre bönder, lägre självförsörjning och sämre handelsbalans i jordbrukssektorn. Förlorarna är jordbrukarna som på detta sätt blir utsatta för frihandelns nycker och tvingas att antingen effektivisera eller slås ut.

”Frikopplat krav”

I detta läge går miljö- och solidaritetsorganisationerna ut med det fullt rimliga kravet att vi inte ska använda gifter i vår matproduktion, skriver Joel Holmdahl i ett debattinlägg. Men att ställa det kravet allena är för det första oerhört frikopplat från böndernas verklighet och för det andra räcker inte kravet på långa vägar, menar han.

Att införa ett glyfosatförbud skulle innebära att konkurrenskraften hos Sveriges bönder sjunker i förhållande till resten av Europa och världens industri-jordbruk. Bönderna skulle i än större utsträckning tvingas duka under för frihandelns billiga livsmedelsimport — mat producerad med glyfosat.

Det är anledningen till att jordbrukets aktörer sätter sig emot ett förbud och att politiker, som vill ha ett mera exportinriktat konkurrens-kraftigt jordbruk gör samma sak. Vi måste stå tillsammans med producenterna, det vill säga bönderna, i stället för att ropa efter krav som egentligen innebär deras försvinnande i Sverige, menar Joel Holmdahl.

Sättas i sammanhang

Ett giftfritt jordbruk kan inte krävas utan att sättas i ett sammanhang som en del i krav på
matsuveränitet. Animalier och vegetabilier producerade under förhållanden som inte är god-kända i Sverige bör förbjudas för import.

Kräver vi förbud mot glyfosat måste vi även förbjuda import av glyfosatbehandlade produkter. NOrdBruk kämpar för matsuveränitet i Sverige. Där är ett giftfritt jordbruk en given del. Vi kämpar inte för avgränsade krav som ytterligare spär på jordbruksdöden. Fötterna måste finnas kvar på marken när vi formulerar våra krav, menar Joel Holmdahl.

Text: Liza Ahnland


EU vill ha förbud mot glyfosat

■ Europaparlamentet ställde sig på tisdagen bakom ett totalför-bud mot bekämpningsmedel som innehåller glyfosat från och med december 2022 i en icke bindande resolution. Därmed motsätter sig parlamentet EU-kommissionens förslag att förlänga tillståndet i tio år till. Tolv länder, däribland Sverige, har varit positiva till förlängningen. EU förlängde sommaren 2016 tillståndet med 18 månader fram till slutet av 2017. Nu vill parlamentet att EU ska börja fasa ut glyfosat. MM


Tillägg från NOrdBruk

EU-kommissionen röstade 9 november angående ett förslag att ge 5års ytterligare tillstånd för Glyfosat.

Man nådde inte kvalificerad majoritet för förlängningen och beslutet sköts upp.

Results of the vote:

In favor of the proposal: Czech Republic, Denmark, Estonia, Ireland, Spain, Latvia, Lithuania, Hungary, Netherlands, Sweden, Slovakia, Finland, United Kingdom, Slovenia

Against: Belgium, France, Italy, Luxembourg, Austria, Greece, Croatia, Cyprus, Malta

Abstentions: Bulgaria, Germany, Poland, Portugal, Romania