Artikel i Miljömagasinet: Mitt hopp är ett nytt system

Först publicerad i Miljömagasinet MM2017-45

Joel Holmdahl driver småskaligt Finngården i Rikkenstorp, Grängesberg, tillsammans med sambon Maria, och sitter i styrelsen för NOrdBruk. Han reser även runt och har föreläsningar om agroekologi.

Joel Holmdahl använder en fjärdedel av Bossgårdens areal till grönsaker, men kompletterar driften med produktion av ägg, lammkött och spannmål.

– Det är förstås bra med nischade verksamheter och nätverk, men jag ser hoppet för jordbruket i en förändring av systemet.

Joel Holmdahl menar att i Sverige ger man sken av att det finns en nationell livsmedels– och jordbrukspolitik. Men livsmedelsstrategin, som man enats om, visar på motsatsen, eftersom den är inriktad på sådant som motverkar det småskaliga jordbruket och det är mer effektivisering, konkurrens och exportinriktning, en negativ inriktning som landsbygdskommittén med sitt betänkande bekräftat.

– Kommitténs felaktiga slut satser gynnar inte oss småskaliga jordbrukare, eftersom den saknar idéer som vi efterlyser för att kunna överleva.

Saknar nationell politik

– Sanningen är att vi inte har en nationell jordbrukspolitik alls, eftersom vi är medlemmar i EU. Jordbruket är därför en överstatlig fråga, och då kan vi inte heller förvänta oss en annan livsmedelsstrategi i Sverige. Konkurrens och exportinriktning är enda modellen som är tillåten.

Men inte ens EU kan en samma bestämma, säger Joel Holmdal, för alla länder är nu med i världshandelsorganisationen WTO, där investeringar i naturresurser ska ses som vilka investeringar som helst och livsmedel ska betraktas som handelsvara. Bakom ligger den nyliberala globaliseringsvågen, när den på tidigt nittiotal tog fart och Sverige gick med i EU, vilket lett till att Sveriges bönder ställs inför samma regelverk som vilka som helst i hela världen med andra  förutsättningar. Motmedlet för småbrukare i Sverige är att organisera sig globalt.

Krav på internationell nivå

– Därför inger ett engagemang i Via Campesina tillsammans med 200 miljoner andra småbönder runt hela jorden ett stort hopp, för det gör att vi kan ställa samma krav på både europanivå och internationell nivå som vi gör i NOrdBruk. Lokalt innebär det att vi jobbar med ett agroekologiskt jordbruk, där vi kan arbeta på ett socialt, politiskt och medvetet sätt.

Nationellt kan småbrukare verka för matsuveränitet, som innebär att bönder och andra naturbrukare kan kräva skydd mot prisdumpande import så att det går att uppehålla ett jordbruk nationellt, säger Joel Holmdahl.

Text: Gustaf Jilker