Skriv under namninsamlingen! – Utan bönder ingen civil beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Försvarsmakten och Länsstyrelserna gick i slutet på maj ut med en bred kampanj under namnet ”Krisberedskapsveckan”.

Men om Sveriges gränser stängs beräknas maten ta slut inom tre dagar. I första hand beror det på bränslebrist, men även om det fanns transportmedel så skulle maten vara slut inom en vecka. Sedan 1990-talet har vi inga beredskapslager alls längre, varken av mat eller bränsle. Antalet bönder har minskat drastiskt och landets självförsörjningsgrad på mat är nu mindre än 50%.

Vi kräver därför att:

1. Ge alla småbrukarorganisationer och andra bondeorganisationer en aktiv och permanent plats i ledningen för den nationella civila beredskapen.

2. Höj självförsörjningsgraden så att Sverige likt Finland kan ge hela befolkningen mat i händelse av kris.

3. Återskapa beredskapslager för livsmedel och bränsle.

https://www.skrivunder.com/utan_bonder_ingen_civil_beredskap

Initiativtagare
Guy Allan Svensson, ordförande, #Familjejordbrukarna
Jonas Wangsten, ordförande, #FörbundetSverigeSmåbrukare
Torgny Östling, ordförande, #NOrdBruk
Birgitta Hedström, ordförande, Odlarföreningen Små frön
Markus Malm, ordförande, #Framtidsjorden
Mikael Sandström, ordförande, #JordensVänner
Maja Magnusson, verksamhetsansvarig, #FIAN