Deklarationen för rättigheter för bönder antogs vid rådet för mänskliga rättigheter: en historisk omröstning med världsomfattande stöd.

PRESSMEDDELANDE

 Deklarationen för rättigheter för bönder antogs vid rådet för mänskliga rättigheter: en historisk omröstning med världsomfattande stöd.

 Endast ett fåtal men meningsfulla länder i Europa går med världssamfundet i försvar av böndernas rättigheter. Texten kommer att presenteras för FN:s generalförsamling under de kommande månaderna.

****

Genève, 28 September 2018 – Med 33 röster för, 3 röster mot och 11 nedlagda röster, ”deklarationen för bönder och andra personer som arbetar på landsbygdens rättigheter” som godkändes i morse av rådet för FN:s mänskliga rättigheter och kommer att presenteras senare under hösten 2018 i FN:s General Assebly i New York. Denna omröstning är en stor framgång för alla bondeorganisationer, pastoralister, småskaliga fiskare, ursprungsbefolkningar och lantarbetare som tillsammans med La Via Campesina bar upp och försvarade denna deklaration i sina länder och vid människorättsrådet.

Tre länder från vår region stod ut för deras engagemang för att försvara rättigheterna för utsatta samhällen på landsbygden och röstade för texten: Schweiz – en anhängare sedan länge; Ukraina – en engagerad förstagångs medlem av rådet för mänskliga rättigheter; och Portugal – ett land som gjorde stora insatser för att moderera positionen för EU-länderna och som även var medsponsor till deklarationen. ECVC vill ge sin tacksamhet till de stödjande länderna som stod upp för värdighet för bönder och samhällen på landsbygden.

Trots denna seger beklagar den europeiska samordningen Via Campesina (ECVC) det bristande engagemanget i Europeiska unionens länder till förmån för deklarationen. – Tyskland och Europeiska unionen har ofta uttryckt sitt stöd till skydd för mänskliga rättigheter, till utveckling i söder och familjejordbruk. Men i detta mycket avgörande ögonblick av nödvändiga åtgärder ställde de sig emot deklarationen och isolerade sig från det internationella samfundet. Detta är givetvis inte heller godtagbart ”. sade Paula Gioia, medlem av den tyska organisationen Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) och ECVC.

”Jag är mycket besviken, erkände Jose-Manuel Benitez, bonde från Spanien. Vi hade hoppats att Spanien skulle följa Portugal, Ukraina och Schweiz. Vi hade höga förväntningar på en omröstning till förmån för tusentals bönder som kämpar för en anständig inkomst och erkännande i vårt land ”.

Detta kommer i kontrast till det stöd för deklarationen som redan uttryckts i de stora EU-institutionerna. I juli antog Europaparlamentet en resolution ”uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja deklarationen om rättigheter för bönder och andra personer som arbetar på landsbygden och rösta i dess favör på alla nivåer av FN:s beslutsprocesser”.

FN:s särskilda rapportör för rätten av mat, Hilal Elver, uppmanade alla FN:s medlemsstater att rösta till förmån för deklarationen. I hennes officiella brev, sa FN-representanten  «förestående antagandet av deklarationen kommer att vara ett betydande tecken på framsteg, ett bevis på den allvarliga och brådskande upptagenhet av det internationella samfundet för att bygga lösningar att eliminera hunger och undernäring samt fattigdom och främja hållbarhet i jordbruk och livsmedelsproduktion. »

En europeisk namninsamling samlade mer än 72000 signaturer på några veckor och många stödjande röster hördes när omröstningen närmades. En namninsamling som lanserades av brittiska medborgare samlade stöd av över 5000 personer på bara 24 timmar.

ECVC konstaterar beklagande att de intressen som försvaras av Europa inte är i linje med de ambitioner och medborgarnas behov av livsmedel som produceras på gårdar på en mänsklig skala, och som kräver att rättigheterna för producenter erkänns och skyddas.

Vi kräver att alla europeiska länder granskar deras ställningstagande gentemot det slutliga godkännandet av deklarationen i FN:s General Församling under de kommande månaderna och att följa exemplet som satts av Portugal, Ukraina och Schweiz.

 

Kontakt:

  • Pierre Maison -ECVC samordningskommittén: +33 615 731 389 (FR)
  • Ramona Duminicioiu -ECVC samordningskommittén: +40 264 599 204 (RO FR SV ES)

Översättning: Joel Holmdahl, NOrdBruk