Marknadskrafterna inom livsmedelsproduktionen är ett hot mot planetens överlevnad och människors liv och hälsa.

Åke Paulsson, Östanbäck, Skellefteå, 2020-11-30 Under klimatkonferensen i Paris 2015 lade den franska jordbruksministern och hans departement fram ett förslag som kom att kallas ”Fyra Promillesinitiativet”. Det kom att undertecknas av ett stort antal stater och bland annat Sverige. Det franska jordbruksdepartementet hade räknat fram att om planetens bönder skulle öka humushalten i sina jordar med fyra promille per år […]

Debattartikel i ATL: Skogen och de små stegens tyranni

I Bryssel pågår nu en maktkamp om skogen. ”De små stegens tyranni” används för att sakta men säkert i detaljer och delar av politiska områden öka inflytandet från Bryssel, skriver Torgny Östling från föreningen Nordbruk. Publicerad i ATL den 24 NOVEMBER 2020 EU har inte samma maktbefogenheter i fråga om skog/skogsbruk som när det gäller jordbruk och fiske. Det är […]

Ny bok! ”Back to basic! – A step forward”

Torgny Östling har precis släppt en bok på engelska som summerar hans presentationsmaterial. Han försöker här ge ett sammanhang kring hur vi hamnat i den situation vi befinner oss i vad gäller jordbruk och naturresurser. Men frågan är så mycket större än så. Det är basen för vår välfärd likväl som försörjning vi pratar om. Det här är en måstebok […]