Andelsjordbruk – 2020-talets kooperation?

Joel Holmdahl (NOrdBruk)

Under vintern har jag, Joel Holmdahl, och min fru Maria Danielsson dragit igång en kurs på folkhögskolan i Karlskoga med namnet ”Andelsjordbruk – delat ansvar delad skörd”. Vi har själva ett andelsjordbruk på gården Rikkenstorp tillsammans med 80 andra medlemmar som vi ständigt utvecklar.

Andelsjordbruk är ett partnerskap baserat på direkt kontakt mellan producent och konsument, där riskerna, ansvaret och belöningarna från produktionen delas genom ett långsiktigt avtal. Kostnaden sätts utifrån vad produktionen kostar. På liknande sätt som man tidigare prisförhandlade inom kooperationerna.

Andelsjordbruk är ett sätt att återta makten över maten, utanför storföretagens och marknadens villkor som slår ut små producenter och utarmar miljö och landsbygd. Vi har på kursen aktivt involverat Torgny Östling för att förankra deltagarna i hur vårt livsmedelssystem såg ut på 80-talet när vi faktiskt hade en hyfsat fungerande modell.

Vi behöver förstå vad som behövs för en fungerande produktion och även vad som har hänt under de senaste 30 åren som har förstört detta. Mer erfarenheter och lärdomar kan vi se våra största svårigheter för att bygga upp hållbara förutsättningar för matproduktion i dag och framåt.

La Via Campesina och NOrdBruk betraktar livsmedel, och de som arbetar med att försörja folk med mat, som grundläggande delar i ett välfärdssystem snarare än företagsamhet på en marknad. Andelsjordbruk är en modell i samma anda. Vi betraktar matproduktionen som en angelägenhet för alla medlemmarna och något vi tillsammans måste ta ansvar för.

Det har så här långt varit väldigt intressanta diskussioner och samtal för att se om andelsjordbruk kan utgöra en väg framåt för NOrdBruk och arbetet för att bygga matsuveränitet. Det må vara att det än så länge bara är små kluster av människor som försöker forma sina egna förutsättningar. Men med lite hjälp och perspektiv kan det kanske utvecklas till ett verkligt verktyg för matsuveränitetsarbetet.