Boksläpp och panel. Back to basics: a step forward av Torgny Östling.

Under bokmässan 2021 arrangerade Jordens Vänner tillsammans med NOrdBruk ett seminarium i samband med att boken släpptes. Lyssna till välsvarvade ord av engagerade inom matsuveränitetsrörelsen i Sverige. Med värme minns vi Torgny Östling, som gick bort våren 2021, innan ett offentligt boksläpp hunnit hållas. Och med tacksamhet använder vi oss nu av boken i samtal och praktik för ett bärkraftigt och mer rättvist försörjningssystem. Beställ här.

Medverkande: Tove Sundström, Maximilian Isendahl, Eva Jonsson och Gustaf Jillker, alla engagerade i NOrdBruk.