Svensk översättning av FN:s deklaration om rättigheter för bönder och andra som arbetar på landsbygden

Makten över Maten-nätverket lanserar svensk översättning av FN:s deklaration om rättigheter för bönder och andra som arbetar på landsbygden Bönders och lantarbetares rättigheter är lika viktiga i Sverige som i övriga världen Utan bönder (1) hungrar världen. Hälften av världens befolkning är bönder, fiskare, pastoralister, och urfolk. De producerar det mesta av maten vi äter idag och gör det på ett […]