ECVC uttrycker sin djupa solidaritet med det ukrainska folket och kräver att mänskliga rättigheter respekteras 

European Coordination Via Campesina, som en europeisk gräsrotsorganisation som för närvarande samlar 31 nationella och regionala organisationer för jordbrukare, lantarbetare och landsbygdsbefolkning i 21 europeiska länder, uttrycker sin djupaste solidaritet med det ukrainska folket och uppmanar till strikt respekt för de mänskliga rättigheterna.

Vi kräver ett omedelbart stopp för de militära åtgärderna.

Under de senaste veckorna har vi med stor oro följt den ökade spänningen i regionen, där landsbygdsbefolkningen har befunnit sig i frontlinjen, utan röst och helt sårbar. I alla krig är civilbefolkningen, och i synnerhet landsbygdsbefolkningen, de första och mest osynliga offren. Våra systrar och bröder i Ukraina är nu under bombning och är fångna i en konflikt mellan supermakter.

Europa har redan förut lidit alltför mycket av dessa splittringar. Nu vill vi inte längre vara brickor i händerna på ett geostrategiskt spel som inte tar hänsyn till folkets intressen. Vi vill ha fred och demokrati. Vi vill kunna bestämma själva, och matsuveränitet är en viktig del av denna rätt till självbestämmande.

ECVC står för internationalistiska värderingar. Därför är solidaritet med förtryckta landsbygdsbefolkningar som drabbas av krig, ekonomiskt våld eller resursförstöring grundläggande för oss. Tiotusentals flyktingar flyr redan från Ukraina till grannländerna. Vi kommer att delta i alla sammanhang där vi kan för att främja och organisera ett värdigt mottagande av dessa flyktingar. Vi uppmanar Europeiska unionen att tillhandahålla alla nödvändiga medel för att ta emot de flyktingar som kriget redan genererar.

Vi uppmanar våra medlemsorganisationer och allierade att höja sina röster och visa sin solidaritet för att kräva ett slut på kriget och hitta diplomatiska lösningar för att återupprätta freden i regionen. Vi står på böndernas och andra människor som lever på landsbygden och i städerna i Ukraina och som fortsätter att göra motstånd för att försvara de mänskliga rättigheterna.

Mark för mat, inte för bombning!

Bönder förenade för fred!

Fred i Ukraina!

Kontaktpersoner:

Attila Szocs, Coordinating Committee of ECVC +40 771 405 819 – Rumänien – Engelska, Rumänska

Morgan Ody, Coordinating Committee of ECVC +33 626 97 76 43 – Frankrike – Franska, Engelska

Email: press@eurovia.org