Kurs: Agroekologi – Småskalig odling i praktik och perspektiv

Efter ett års paus har vi äntligen kört igång kursen i Agroekologi igen. Det är nu sjätte året med Sveriges enda kurs i Agroekologi som hålls i folkrörelsernas regi. Närmare bestämt i NOrdBruks anda och i samarbete med folkhögskolan i Karlskoga. 

Nytt för året är att Joel Holmdahl, småbonde till yrket, har fått hjälp med kursen av Maximilian Isendahl och Tove Sundström. Båda är på väg att avsluta sina hortonomutbildningar och starta ett andelsjordbruk i Jämtland. 

Sedan senaste årsmötet är dom båda aktiva i NOrdBruks styrelse och tar med sig tidningen Ordbruket och podden Jord åt folket. 

– Det är jätteroligt att få förstärkning med kursen och få lite fräscha idéer och perspektiv. Det är en väldigt viktig kurs utifrån byggandet av en medveten folkrörelse som utgörs av oss som faktiskt jobbar med odling och matproduktion. Jag brukar säga att det är Sveriges enda politiska odlingskurs. Säger Joel Holmdahl.

Med covid och begränsningen av möjligheterna till fysiska träffar valde vi att pausa kursen 2021. Men nu har vi alltså kört igång igen. Kursen sträcker sig från februari till oktober på halvfart och att som deltar har egna odlingar i någon utsträckning som vi relaterar odlingsbitar till. Men det som utmärker kursen är alla de kringliggande perspektiven. Allt det där som ger förutsättningarna för matproduktion i exempelvis Sverige. Hur ser det ut med handelsavtalen, spekulation i åkermark och rätten till utsäde? 

Agroekologi är ju verktyget som ska ta oss mot matsuveränitet. Vägen dit innebär ändrade odlingsmetoder men även att vi bygger upp andra relationer mellan odlare och ätare, samt ser dom stora dragen. 

Som Torgny Östling brukade säga – Problemen finns i första hand utanför gårdens grindar, det är där vi måste lägga fokus. I båda kurserna används Torgnys bok ’Back to basics! – ett steg framåt’ som kurslitteratur som delats ut till alla kursdeltagare.