Från Melilla till San Antonio: Migranternas liv är viktiga!

DEKLARATION FRÅN LA VIA CAMPESINA, FÖR MIGRANTERNAS OCH DERAS FAMILJERS LIV

Bagnolet, den 30 juni: Ännu en gång fylls gränserna med kroppar av människor som desperat försöker fly från misär, utplundring, institutionellt förtryck och våldet från de kriminella gäng som köpslår med deras liv, skyddade av den officiella straffriheten och med medgivande från staterna i norr. 

Så sent som fredagen den 24 juni förlorade 37 migranter livet vid gränsen mellan Melilla och Spanien i händerna på gränsvakter, och tre dagar senare, måndagen den 27 juni, hittades 53 migranter döda inlåsta i en lastbil i San Antonio i Texas.

Dessa senaste dödsfall, av egendomslösa människor som inte längre kan leva på sin mark och desperat söker sin överlevnad, läggs till den långa listan över tusentals dödsfall vid gränserna sedan staterna i norr beslutade att möta migrationen med en militär och repressiv strategi och som har fördjupats sedan godkännandet av den så kallade ’Ett globalt ramverk för säker, ordnad och reguljär migration’ i december 2018 där principen om de mänskliga rättigheterna kringgicks.

Bilderna av vad som hände i Melilla visade världen den grymhet med vilken de marockanska och spanska gränsstyrkorna förtryckte maktlösa subsahariska invånare. I San Antonio, Texas, var de döda 39 män och 12 kvinnor, huvudsakligen mexikaner, men också guatemalaner, honduraner och andra nationaliteter… och barn.

Inför dessa smärtsamma tragedier kan La Via Campesina International inte förbli tyst. Vi ansluter oss till den världsomspännande ilskan. Vi ansluter oss till de offentliga fördömanden som görs av människorättsorganisationer, till exempel den marockanska föreningen för mänskliga rättigheter. Vi ansluter oss till kravet från FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter på en utredning av staternas brott mot de mänskliga rättigheterna enligt den internationella konventionen om migrantarbetares rättigheter.

Vi förenar också våra röster för att kräva ett slut på den delaktighet som regeringar som Marocko och Mexiko, och andra, gör i det ”smutsiga arbetet” med att genomföra politik och åtgärder mot migranter som påtvingas av länder i norr, som USA och Europeiska unionen.

Vi uppmanar enträget våra organisationer i La Via Campesina och våra allierade att mobilisera sig för att genomföra konkreta åtgärder för att skydda och försvara migranternas liv.

Slutligen uppmanar vi samhället som helhet att ta sig ur den globala likgiltigheten och att genom handling kräva att migranternas liv skyddas.

MIGRANTERNAS LIV ÄR VIKTIGA! INGA FLER DÖDSFALL VID GRÄNSEN!

LÅT OSS BYGGA UPP EN BRÅDSKANDE GLOBAL ENHET AV HANDLING OCH SOLIDARITET FÖR ATT SKYDDA MIGRANTER ÖVERALLT!