Vi fördömer förföljelsen av bonde- och ursprungsfolksledare och morden på demonstranter i Peru

Solidaritetsförklaring från La Vía Campesina

(Bagnolet, Frankrike den 18 december 2022) Inför den allvarliga situation som det peruanska folket går igenom, särskilt landets bonde- och ursprungsbefolkning, står La Via Campesina i full solidaritet med känslorna hos de människor som just nu kriminaliseras och förlorar sina liv på Perus gator.

Lördagen den 17 december gjorde den peruanska underrättelse-polisen DIRCOTE en razzia i Confederación Campesina del Perús (CCP) lokaler för att arrestera och förhöra de bönder som var samlade där. I över 14 timmar hölls dussintals bönder kvar mot sin vilja i CCP:s lokaler. Polisen nekade också advokaterna (som talar inhemska språk) tillträde till lokalerna – vilket i praktiken undergrävde garantin om allas rätt till försvar utan diskriminering. CCP:s lokaler fungerade som en tillflyktsort och vårdplats för hundratals bönder som hade kommit från olika delar av Peru för att utöva sin rätt att protestera.

Vi fördömer förföljelsen av ledare för bönder och ursprungsfolk, medlemmar av organisationerna Confederación Campesina del Perú, FENMUCARINAP och Confederación Nacional Agraria – CNA, som är en del av La Via Campesina, samt andra nationella och lokala ledare för ursprungsfolk, som vi uppmanar att vara vaksamma över sina liv och grundläggande rättigheter. Att de är ledare gör dem inte till terrorister! Sluta kriminalisera böndernas kamp!

Vi fördömer också den allvarliga kränkning av de mänskliga rättigheterna som Dina Boluartes illegitima regering utövar mot den befolkning som mobiliserar sig i detta tillstånd av politisk kris. Vi fördömer mordet på 20 personer (officiell siffra som erkänns av den peruanska staten), varav tre minderåriga, och den allvarliga situation där ett halvt tusen personer är skadade. Vi kräver omedelbar rättvisa för offren och deras familjer.

Vi fördömer användningen av det ”undantagstillstånd” som regeringen infört för att mörda, skrämma och kriminalisera demonstranterna.  Majoriteten av de drabbade människorna tillhör ursprungsbefolkningar som historiskt sett har kränkts och ignorerats i sin kamp och sina krav.

Vi ansluter oss till kraven från landets bonde- och ursprungsfolksrörelse som kräver att nationella val ska genomföras och att kongressen ska stängas. Bonde- och ursprungsfolksorganisationerna kräver en process med en plurinationell konstituerande församling, som en strukturell lösning på denna politiska kris och till förmån för matsuveränitet och böndernas rättigheter.

Fyra år efter antagandet av FN:s deklaration om böndernas rättigheter (UNDROP) måste vi uppmärksamma den allvarliga kränkning av böndernas och landsbygdsbefolkningens rättigheter som äger rum i Peru och runt om i världen. Som en global rörelse som företräder miljontals bönder runt om i världen uppmanar La Via Campesina sociala rörelser och internationella institutioner att se till att dessa händelser inte förblir ostraffade och att stödja det peruanska folkets krav som bidrar till stärkandet av en verklig demokrati som svarar mot folkets vilja och befolkningens oinskränkta rättigheter.

Sluta kriminalisera böndernas kamp och det peruanska folket!