Alternativt ramverk för internationell handel – nytt arbete i La Via Campesina

Maximilian Isendahl

Under WTO:s (Världshandelsorganisationens) 12:e minister-konferens i Genève i juni 2022 höll La Via Campesina en motmobilisering där medlemmar från hela världen samlades och skapade Genève-deklarationen. I detta dokument definierade man vägen fram i frihandelsfrågan: WTO måste nedmonteras, pris-dumpning måste få ett stop och ett nytt ramverk för internationell handel baserat på matsuveränitet måste skapas så att länder kan lämna WTO utan att riskera att bli isolerade.

Spola fram till april 2023 och ett möte med La Via Campesinas internationella arbetsgrupp för handel hålls digitalt. Här fortsätta det arbete som påbörjats i och med Genève-deklarationen, och man bildar en ny arbetsgrupp för att staka ut innehållet i ett alternativt ramverk för handel. Alternativt till det ramverk som utgörs av WTO, det vill säga. Alla inblandade är väl medvetna om att det är ett långsiktigt arbete, precis som annat arbete på global nivå, som t.ex. skapandet av UNDROP, FN:s Deklaration om rättigheter för bönder och andra som arbetar på landsbygden, som tog 17 år. Bara det faktum att sådant arbete påbörjas bör ses som en styrka och ett tecken på resolutionen och hoppet som finns i vår världs-omspännande rörelse.

Efter fyra möten under sommaren med den nya arbetsgruppen (där ingen från NOrdBruk deltog), skickades ett första utkast ut till alla La Via Campesinas medlemsorganisationer för diskussion. Se tidigare mejl från NOrdBruk för hela utkastet och förklarande texter. I detta stadie är utkastet endast ämnat åt medlemmar, och den diskuterades vid NOrdBruks medlemsmöte den 27e september. Kortfattat innehåller utkastet 18 artiklar uppdelat i fem kategorier:

  1. Alla länders rätt till matsuveränitet
  2. Gynna internationellt samarbete och solidaritet
  3. Priser och valuta
  4. Konflikt, naturkatastrofer och mathjälp
  5. Allmänningar (mark, vatten och utsäde)

Den 24 oktober hölls ett nytt möte med den internationella arbetsgruppen för handel. Där diskuterades framförallt strategierna för hur ramverket ska bli verklighet. Institutioner inom FN-systemet lyftes återigen upp som ett möjligt alternativ både för att få erkännande för ramverket och som möjliga plattformar för diskussion, förhandlingar länder emellan och erfarenhetsutbyte av politiska åtgärder som gynnar matsuveränitet. En hel del arbete har gjorts och görs fortfarande med FAO, Mat och jordbruks-organisationen, men denna gång lyftes bland annat UNCTAD, FN:s konferens för handel och utveckling, som ett alternativ. En viktig punkt som lyftes var behovet av stöd av enskilda stater: Under skapandet och antagandet av UNDROP var Bolivia en viktig drivande samarbetspartner och när det kommer till det alternativa ramverket behövs ett motsvarande stöd, potentiellt från Brasilien.