Reportage i Hallands Nyheter: – Nej till ohämmad frihandel

Två hallänningar i föreningen Nordbruks styrelse

Publicerad i Hallands Nyheter 10/2 2001. Text: Lennart Angkärr.

Falkenberg
Föreningen Nordbruk har fått fäste i Sverige. I ätrafors samlingslokal valdes nyligen föreningens första permanenta styrelse.
– Genom föreningen bevakar vi landsbygds- och naturresursfrågor. Vi vill belysa effekterna av de stora globala besluten som ofta är negativa för den lilla, enskilda människan. Vi är emot frihandel men för fri handel, säger kassören Leif Gustavsson, Ätrafors.

Nytänkare. Leif Gustavsson, Ätrafors, ingår i styrelsen för Nordbruk: ”Vi är för fri handel men mot den frihandel som företräds av internationella organisationer som EU och Gatt/WTO. De förstärker snedfördelningen i världen och skapar effekter som galna kosjukan och plågsamma djurtransporter.” Foto: Ola Folkesson.

Nordbruk har stort släktskap med föreningen Attac. Man anser sig också åsiktsmässigt ha samma uppfattning som en rad svenska småbrukarorganisationer.

– Politiska beslut som berör närings-, jordbruks-, regional- och miljöfrågor ligger numera under internationella statsbildningsorgan som EU och Gatt/WTO. Besluten berör oss alla, men är mycket svåra att påverka eller förändra. Vi måste hjälpas åt för att skapa ett mer rättvist och miljömedvetet samhälle, säger Leif Gustavsson.

Nordbruk vet att de kommer att trampa på många ömma tår när de ifrågasätter det rådande frihandelssystemet.

– Sverige är extremt frihandelsvänligt eftersom vi är ett litet, exportberoende land. De politiska partierna har tagit ställning för den form av frihandel som drivs av EU och Gatt/WTO, och verkar helt bortse från de negativa effekterna.

– Folk skräms upp av olika larmrapporter. Idag är det galna kosjukan, BSE. Nästa vecka dioxiner eller hemska djurtransporter. Politikerna vill inte tala om att detta är konsekvenserna av dagens frihandelssystem. Än mindre vill de inse att hela systemet måste ändras om det skall bli en genomgripande och varaktig förbättring. Nu ska i stället Marit Paulsen ordna med nya regler för djurtransporterna.

– Problemet är att få igång en diskussion om varför vi har BSE, hormonkött eller export av nötkreatur till Mellanöstern. Skall vi handel med livsmedel? Är det bra? Vi i den rika delen av världen har råd att subventionera vårt jordbruk. Men när vi exporterar billig mat till Indien slår vi sönder deras jordbruk och försätter flera hundra indiska lantbrukare i ekonomisk kris – många begår självmord. Skulle Indiens jordbrukare få lika stora subventioner som vi skulle vårt jordbruk slås sönder. Men få tänker i dessa banor, säger Leif Gustavsson.

– Det är bönderna i den fattiga delen av världen som först drabbas av vårt ohämmade frihandelssystem. Vi skall inte tillåta att det handlas med mat som om det är spik. Varje land skall ha rätt att producera sin basmat. Det har vi inte nu eftersom frihandelsavtalet kräver att alla medlemmarna importerar minst fem procent av sin förbrukning. Brasilien är världens tredje största matexportör ändå finns där 30 miljoner människor som svälter.

I Europa läggs det ner mellan 30 000 och 40 000 jordbruk per år. Varför diskuteras inte detta?

Nordbruk förbereder sig nu för att vara med vid EU:s ministermöte i Östersund den 7-10 april. Där kommer man att demonstrera och hålla parallella möten. Man har också arrangerat en föreläsning av den franska bonden som dömts till fängelse för att ha deltagit i ett sabotage mot en McDonald’s-restaurang.

Nordbruks nyvalda styrelse består av Torgny Östling, Östersund, Hans Röös, Seglora, Thomas Gunnarsson, Fotskäl, Leif Gustavsson, Ätrafors, och Bengt Johansson, Köinge.