Nyéléni-mötet

Mellan  den 22 och 28 februari samlades, från mer än 80 länder, fler än 500 särskilt  inbjudna deltagare till ett möte i byn Nyéléni, Sélingué, Mali för att  tillsammans förstärka, vidareutveckla och sprida kunskapen om begreppet Food  Sovereignty = mat- livsmedelssuveränitet. Ett begrepp som La Via Campesina –  LVC – lanserade första gången vid FN-organet FAO:s möte i Rom 1996, det möte  där det internationella samfundet bestämde sig för att halvera världssvälten  till 2015.

Bakom inbjudan stod förutom den globala LVC-rörelsen,  bondeorganisationen CNOP från Mali, den Västafrikanska bondeorganisationen  ROPPA, World March of Women, World Forum of Fish Harvesters and Fisherworkers,  World Forum of Fisher Peoples, IPC for Food Sovereignty, Food Sovereignty  Network och Friends of the Earth (som inom parentes sagt bildades i ”Roslagens  famn” 1971). Bland sponsorerna av mötet fanns, förvånande nog även ett svenskt  namn Swedbio, förvånande därför att ordet suveränitet har brukat vara tabu att  uttala i kombination med mat i Sverige, det brukar omedelbart korrigeras och  uttalas livsmedelssäkerhet istället, vilket är någonting helt annat.

De  inbjudna deltagarna kom från en mängd olika organisationer av bönder, fiskare,  herdefolk, ursprungsfolk, jordlösa, lantarbetare, skogsbrukare, immigranter,  kvinnoorganisationer, miljöorganisationer, konsumenter m.fl. NGO:s. Även  representanter för FAO och FN-organet IFAD deltog i mötet, som hölls i en  nyuppförd by, där deltagarna logerade i ett hundratal hyddor byggda på  traditionellt sätt av soltorkat lertegel och annat material från platsen.  

Byn hade getts namn efter en legendarisk kvinnlig jordbrukare i Mali –  ”Nyéléni”. Vi utspisades med kost, tillredd på traditionellt sätt av kvinnor  från Sélingué, och av råvaror hämtade direkt från platsen. Eftersom extensiv  boskapsuppfödning av tradition (naturbetingat) dominerar jordbruket, så stod  nöt- och fårkött på matsedeln både till frukost, lunch och middag Djuren  slaktades (hallalh) inför varje måltid, inför ögonen på matgästerna, utanför  ”köket” och hamnade direkt i grytorna. Verkligen ”kortreist mat”  (lokalproducerad), som en norsk deltagare uttryckte saken

Varje  arbetsdag inleddes med en ”mística” i plenariet, ett kulturellt inslag med  uppträdande på stora scenen av ofta spontant bildade grupper med folk från  olika delar av världen som sjöng, spelade eller uppförde små teaterstycken  ”skrivna” och inövade bara någon dag eller timmar i förväg. Därefter delade vi  in oss i mindre arbetsgrupper som diskuterade olika teman och resultaten av  dessa diskussioner redovisades sedan av de olika grupperna vid gemensamma  möten i plenariet.

Mötet besöktes av Malis president och dess  jordbruksminister, en fransk presidentkandidat, ambassadörer från Marocko och  Venezula, Sélingués borgmästare och en borgmästare från Norge. I Norge har  till exempel mer än hälften av landets kommuner redan gått samman i ett upprop  där man av den norska regeringen kräver en jordbrukspolitik i linje med food  sovereignty konceptet.

Avsikten med Nyéléni-mötet var förutom att  stärka och fördjupa konceptet food sovereignty, och diskutera det mellan olika  organisationer, också att stimulera deltagarna till att arbeta vidare bland  olika organisationer på hemmaplan för att på så sätt sprida kunskapen om food  sovereignty i vidare kretsar. Och nog var mötet stimulerande och ett möte  långt utöver det vanliga, helt unikt i sin utformning, och som den kvinnliga  FN-representanten från IFAD, synbarligt rörd, sa under avslutningscermonin –  detta blir verklgen ett minne för livet.

Som medlem i NOrdBruk, den  svenska förgreningen av LVC, och därmed den ende svensk som bjudits in till  mötet, känns det nästan som en övermäktig uppgift att försöka ge röst åt  begreppet matsuveränitet i Sverige, med den historiskt och politiskt hårt  cementerade inställning vi har till ett livsmedelsproducerande svenskt  jordbruk, jämfört till exempel med vår närmaste granne Norge. Ibland önskar  man nästan att man vore norrman.

Hans  Röös
Läs mer på:  Nyeleni2007.org/

José Bové, den franske presidentkandidaten