”Co-existence”, vad innebär det?

För ett tag sedan fick jag ett mail från IFOAM-Bryssel. En fråga om hur vår organisation uppfattade problemet med EU:s nya regler angående odling av genmanipulerade grödor, det som kallas ”Co-existence”. Alltså odling av normala grödor bredvid GM-grödor. Då jordbruket i Sverige numera inte har något medialt genomslag så blir debatten helt annorlunda här i landet än på kontinenten. Opinionsbildare från bondeled har mycket stort genomslag i den kontinentala debatten.

I Sverige finns ingen debatt utifrån jordbrukets horisont. Argumenten är enbart ur ett konsumentperspektiv om huruvida genmanipulerade grödor påverkar matens kvalitet. Men regelverket runt ”co-existence” mellan normala grödor och genmanipulerade, s.k. GM-grödor blir en tung byråkratisk kontrollapparat som innebär ett stort ingrepp i företagarnas/böndernas frihet som företagare. Utöver byråkratins finmaskiga kontroller kommer GM-grödornas patentägare utnyttja kontrollernas resultat för sina egna syften. Företag som Syngenta och Monsanto har i USA till och med utnyttjat privatdeckare för att lura bönder och spannmålshandlare att gå utanför de krav på total kontroll av spannmålsflödet för de patenterade GM-sorterna. Detta har man sedan utnyttjat för skadeståndskrav på bönder eller som underlag i rättegångar med enorma kostnader för bonden. Amerikanska bönder ber därför Europas bönder att stoppa de patenterade GM-grödorna i Europa för att på sikt kunna bli av med GM-grödorna i USA. ”Ty, vi är förlorade utan Er hjälp”, säger man.

Vad innebär EU:s funderingar runt samlevnaden, ”co-existence” , mellan normala grödor och GM-grödorna? Enkelt uttryckt är det ett accepterande av en viss procentinblandning av GM-sort i en ”normalskörd”. Därmed blir gränsen mellan GM-grödor och normalsorter inte exakt utan flytande. Denna flytande gräns måste garanteras av en byråkratisk kontroll på fältet. Som alla biologiskt kunniga inser är detta en svår balansgång i naturen. En balansgång som lantbrukaren inte kan påverka ett dugg! Aldrig tidigare har bönder varit utsatta för ett liknande övergrepp.

Mitt svar till den Brysselbaserade miljöorganisationen blev därför att i framtiden kommer ingen normal människa att frivilligt bli lantbrukare enligt dagens betydelse. Hädanefter kommer lantbrukarna att vara knutna till ett agribolag som underleverantör utan företagsmässig frihet. Medborgarnas frustrationer över livsmedelsmarknadens koncentration kommer att riktas mot politikerna. En politikerkår som redan förlorat mycket inflytande över jordbrukspolitiken, men som ändå kommer att krävas på ansvaret för utvecklingen.

Dock är inte loppet kört än! Om medborgarna och bönderna gemensamt riktar sina krav mot de som är politiskt aktiva idag kan GM-grödorna stoppas och medborgarnas inflytande på sin egen mat kan garanteras. Men tiden rinner snabbt ut, så motståndet mot GM-grödorna måste aktiveras snarast!

Thomas Gunnarson