Håller vi på att äta upp framtiden?

 
Spelades upp live den 28 sep. 2017
Hur vår mat produceras och konsumeras får konsekvenser för resten av världen. Rätten till mat måste respekteras även här i Sverige. Mål 2 i agenda 2030 är relevant för våra bönder och vårt urfolk, men såklart också för alla oss andra. Idag och i framtiden.
 
Det sägs att alla de globala målen hör samman med mat. Debatten om jordbrukets utveckling är hetare än på länge. De senaste decennierna har inneburit en snabb utveckling mot ett allt mer storskaligt jordbruk och en globalisering av matsystemet. Svenska pensionsfonders köper mark i Brasilien och EU:s bistånd används till att gynna multinationella livsmedelsföretags intressen i afrikanska länder. Jordbruken i Sverige försvinner och vi erbjuds besprutade chilenska äpplen mitt i svensk äppelsäsong. Effekterna är många. Gemensamt är kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring med matproducenter och konsumenter som de största förlorarna.
 
Allt fler röster höjs nu mot denna storskaliga modell. Politiken som förs i Sverige och EU är otillräckligt för att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att ställa om dagens ohållbara matsystem. Så hur skapar vi ett matsystem för framtiden som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart och vilka är de största knäckfrågorna?
 
Arr: FIAN Sverige