Artikel i Miljömagasinet: Att Sverige förlorat så mycket jordbruk är exceptionellt i världen

Först publicerad i Miljömagasinet MM2017-45

Torgny Östling driver kombinationsbruk i Marsätt Jämtland och är ordförande i NOrdBruk, som är en småbrukarorganisation ansluten till Via Campesina Europa.

Det som skett är att Sverige förlorat 70 procent av alla sina bönder de senaste 25 åren. Omställningen kom runt 1990, när de svenska politikerna anpassade sig till EU:s och de globala direktiven. Grunden innan var kombinationsjordbruk med produktion av skog och mjölk, säger Torgny Östling.

25 procent självförsörjning

Idag har Sverige en självförsörjningsgrad på bara 25 procent. Det är allvarligt, för det drabbar tryggheten, stabiliteten och välfärden. För att klara sin försörjning tar Sverige hit råvaror och naturresurser till lägsta pris från den fattiga världen precis som kolonisatörerna gjorde förr. Det sker med direktiv från organ som EU och WTO.

 – I norra Sverige ser vi hur vi likt länder i u-världen drabbats av en lika rå kolonialisering, men vi gör det för att vi själva sålt ut våra naturresurser till globala bolag.
 

– Jag har tvingats anpassa mig för att klara mig. Samtidigt som jag har sju enkla traktorer arbetar jag ekologiskt med handredskap. Men jag tvingas gå allt längre i anpassning för att priserna sjunker.

 Att Sverige förlorat så mycket jordbruk är exceptionellt i världen, säger Torgny Östling. Problemet med en förändring handlar om proportioner. Det är för att ofantliga volymer ska produceras. Men det behovet tillfredsställer man inte med ett litet nischat alternativt jordbruk.
 Text: Gustaf Jilker