Ordförande har ordet: 3okt 2018

(Texten är inledningen till NOrdBruks medlemsutskick för oktober 2018)

I FN:s engagemang i frågor kring mänskliga rättigheter för landsbygdsbefolkning och människor i de gröna näringarna de senaste tio åren har Via Campesina spelat en viktig roll. (Se kommentarer kring mänskliga rättigheter!)

Tillsammans med allierade organisationer har vi i Europa stöttat arbetet globalt men också att förbättra förhållandena i de europeiska länderna – inom EU såväl som hela Europa.

Sverige är inget undantag. Läget är allvarligt inte bara för vår livsmedelsförsörjning, civila beredskap och naturresursförvaltning.
Exempel:

– En livsmedels- och foderförsörjning som nu troligen sjunker under 25 % har skett och
sker inte utan ett förtryck både av svenska bönder eller andra kontinenters
landsbygdsbefolkningar i världen när vi ökar storleken på våra fotavtryck globalt.

– Nedläggning av brandvärn och nedskärningar i räddningstjänst i övrigt ute i bygderna
(för ca. tio år sedan), nedskärningar i landsbygdsregionernas sjukvård- och övriga
välfärdssystem och övrig snedfördelning ökar mellan olika landsändar – befolkningsmässigt,
ifråga om demokratisk representation (röstetal), ekonomiskt, etc. (Se kommentarer om
brandberedskapen!)

– Förvaltning av naturresurser sker allt längre från de bygder och regioner som, enligt
principer för mänskliga rättigheter, borde ta del av de mervärden som skapas av jord, skog,
vatten, etc.

– Starka röster i Sverige även från organisationer och politiker som här hemma i Sverige
säger sig vara motståndare till att förra inflytande över skog medverkar aktivt för att öka EU:s
makt över skog och skogsbruk. NOrdBruk deltar och gör motstånd i debatten i Bryssel och står
ofta (alltid) som enda motståndare till förslagen om maktförskjutningen.

Vi anser i styrelsen att skogsfrågan i EU i dag kommer att ha en lika avgörande betydelse för
svensk utveckling / avveckling i sin helhet för generationer framöver den närmsta tiden – större
betydelse jämfört med konsekvenserna av vad EU-anslutningen i sig har haft för jordbruk och
landsbygd de senaste 25 åren. (Se kommentarer om skogen!)

Negativa farhågor har vi kommit med tidigare från mitten av 90-talet och framåt. Oftast
underdrifter har det visat sig med tiden. Facit finns att tillgå…

Det positiva den här gången är att det inte bara är Via Campesina med alla sina organisationer
globalt som tar ställning mot de lokala och globala miljökonsekvenser och det förtryck som de
ekonomiska system som började införas i början på nittiotalet orsakat och orsakar. Idag
formulerar FN och även andra internationella institutioner stöd för landsbygdsbefolkning,
bönder, ursprungsbefolkningar, m.fl. Flera viktiga beslut har tagits och i höst väntar avgörande
omröstningar.

Besluten innebär inte att förändring sker automatiskt. Betydelsen för Via Campesina (och alla
som vill arbeta för hållbart naturbruk och mänskliga rättigheter) är det stöd formuleringarna ger
i frågor om förvaltning av mark och naturresurser och nu förhoppningsvis om mänskliga
rättigheter. M.a.o. de verktyg vi fått och förhoppningsvis får för fortsatt arbete för
matsuveränitet, hållbar förvaltning av mark och naturresurser och mänskliga rättigheter.

Torgny Östling 19 september 2018