Det är vår plikt att ta emot båtflyktingar!

Åke Paulsson, Östanbäck (medlem i NOrdBruk)

90 procent av Afrikas fattiga lever på jordbruk.  Multinationella företag lägger under sig mark i en näst intill ofattbar omfattning. Finansexperter talar om att landuppköp är ”som guld, men bättre”.

Bland de länder i Afrika som drabbats hårdast av markrofferiet är en stor del av befolkningen svältande. Bara 8 procent av den mark som förvärvats används för odling av matgrödor. Och detta nästan uteslutande ämnade för export.

I Etiopien har landets mest fertila marker köpts upp för att odla rosor och blommor. 500 000 av områdets ursprungsbefolkning förvisades. Landet är nu näst största exportör av snittblommor, efter Kenya. Runt Addis Abeba skördas varje år 2,5 miljarder rosor som sedan kylförvaras för att transporteras med flyg till Europa.  Här finns ingen flygskam!

40% av EU:s budget går till jordbruksstöd och bland annat exportstöd till Afrika. I Burkina Faso har importen av billigt (EU subventionerat) mjölkpulver lett till att landets nomadiserade småbönder förlorat sitt levebröd. Dumpat mjölkpulver kostar ca 30% mindre än de lokala produktionskostnaderna. ARLA, som marknadsför sig som ett av världens största mejerier, är en av företagen som med EU’s stöd dumpar överskott på den afrikanska marknaden och slår ut lokala småbönder.

Den oberoende internetdatabasen Land Matrix har beräknat att landrofferiet i världskala är ca 49 miljoner hektar. Afrika har 17,25 miljoner hektar. Kina har köpt upp 2,8 miljoner hektar i Kongo för att skapa världens hittills största palmoljeodling. De globala biobränsleföretagen torgför denna typ av odlingar som ”framtidens oljefält”.

Ghana importerar 50 000 ton (subventionerade) burktomater från Italien och det drabbar de lokala tomatodlarna hårt. EU:s handelspolitik skapar utblottade bönder som måste emigrera.  46 500 emigranter från Ghana har dykt upp i Italien. 100 000 utländska skördearbetare finns i Italien.

25% av planetens odlade areal sköts av småbönder. Dessa står för 70 % av livsmedelsproduktionen. Dessa småbönder har mera ekologiska brukningsmetoder och har uppenbarligen högre skördar per hektar mätt som livsmedel/hektar. Det industriella jordbruket har 75% av den odlade arealen, men står för 30% av livsmedelsproduktionen. Att låta industrin ta över livsmedelsproduktionen är inte en ”grön” revolution.

FN har antagit en resolution om småbönders rättigheter och oumbärliga roll för planetens överlevnad och säkerställande av livsmedelsförsörjning. 119 länder röstade för. 8 röstade mot. Sverige var en av dem som röstade mot – ville väl säkra ARLA:s ”rätt” att dumpa överskott i Afrika.

Det vi vanliga människor kan göra i denna situation är att greppa livsmedelsindustrin i penningpungen och bojkotta ARLA och sluta köpa italienska burktomater! Detta till att börja med! Det går inte att säga ”detta kände jag inte till!”.  EU är skyldig till skapande av svält och ”klimatflyktingar”.