Debattartikel i ATL: ”Stoppa frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur”

Först publicerad på ATL, 12 januari 2023: https://www.atl.nu/stoppa-frihandelsavtalet

Det krävs en omvärdering av de senaste trettio årens politik – matsuveränitet är vägen framåt, skriver Maximilian Isendahl i en debattartikel.

I årsskiftet tog Sverige över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. På agendan står att Sverige ska ta en aktiv roll i att förhandla fram frihandelsavtal med tunga jordbruksexportländer som Brasilien, Argentina, Australien, Chile och Nya Zeeland.

Detta sker under en kritisk tid för matförsörjningen och den utstakade linjen i politiken riskerar att förvärra kriserna genom att cementera ett systematiskt dumpande av priserna på jordbruksvaror. Vad som krävs är en omvärdering av de senaste trettio årens politik – matsuveränitet är vägen framåt.

Det är väl känt att jordbruket i Sverige och Europa befinner sig i en svår situation, med bland annat priskriser och följderna av Rysslands invasion av Ukraina ovanpå redan existerande svårigheter. Samtidigt ökar hungern i världen enligt FAO, som uppskattar att nära 193 miljoner personer led av akut matosäkerhet 2021 – en ökning från 108 miljoner år 2016.

I detta läge än mer förkastligt att ratificera avtal som leder till prisdumpning och försämrade möjligheter för jordbruket.

NOrdBruk är den svenska medlemsorganisationen av La Via Campesina, den globala bonde- och naturbrukarrörelsen med 200–250 miljoner bönder, lantarbetare, fiskare, urfolk och skogsbrukare. Anledningen till La Via Campesinas bildande 1993 var införandet av det globala frihandelssystemet som behandlar mat som vilken handelsvara som helst och naturresurser som vilken investering som helst.

Alternativet vi lyfter är matsuveränitet: rätten att definiera sin jordbrukspolitik utan prisdumpning till tredje land, prioritering av produktion till lokala behov, och rätten till mark, utsäde och skäliga priser.

Ett viktigt arbete för matsuveränitet är nu att stoppa de frihandelsavtal som Sverige och EU-kommissionen driver på. Ett av dessa är avtalet EU-Mercosur (Brasilien, Argentina, Uruguay och Paraguay), som skulle innebära ökad tullfri import av nötkött och leda till minskad matproduktion i EU, hot mot mänskliga rättigheter i Mercosur och ökade utsläpp av växthusgaser globalt.

I dagsläget har EU-Mercosur lyckligtvis stoppats av medlemsländer som är kritiska till avtalet, som Österrike och Belgien. Detta har dock lett till att EU-kommissionen just nu försöker stycka upp avtalet i tre: handel, investering och politiskt samarbete. Handelsdelen skulle då falla under EU:s kompetens och därmed kan medlemsländernas inflytande kringgås.

Det är oroande att EU-kommissionen tar till nya knep när demokratiska processer inte ger önskat utfall. Sveriges ordförandeskap bör därför ägnas åt att värna matsuveränitet genom att:

  • Stoppa att frihandelsavtal delas upp i syfte att kringgå vissa medlemsländers inflytande. Öka istället transparensen och värna demokratiska processer inom EU:s handelspolitik.
  • Stoppa ratificeringen av fler frihandelsavtal som EU-Mercosur, EU-Nya Zeeland och EU-Chile.
  • Se över EU:s principer för den inre marknaden med fri rörlighet av varor och kapital, så att lokal matproduktion gynnas och jordbrukets tillgång till mark kan upprätthållas.

Maximilian Isendahl
Marsätt
styrelseledamot NOrdBruk