Bondeledare från Peru besökte Sverige

Lördagen den 18:e februari fick jag, Eva Jonsson, möjlighet att träffa bondeledaren för kvinnliga bönder i Peru, Lourdes Huanca. Hennes organisation är medlem av La via Campesina. Hon åker runt i världen för att skapa opinion om situationen i Peru. Hon har varit i Paris på La via Campesinas huvudkontor och har kontakter med ECVC i Bryssel. I Sverige hade ett antal organisationer (se nästa sida) och vänsterpartiets riksdagsledamot Lorena Delgado Vargas mött upp till ett möte på Kafe Marx i Stockholm. Lourdes tillhör en ursprungsbefolkning från Anderna.

Multinationella gruvbolag har gruvor i områden som tillhör ursprungsbefolkningen. Gruvorna innebär att mark tas i anspråk och att vatten förorenas. Barn bosatta nära gruvområdena eller de som är tar vatten från floder har höga tungmetallhalter i blodet. Gruvorna ska ge främst bolag i USA tillgång till metaller för tillverkning av batterier. Markupplåtelseavtalen håller på att gå ut och då är det viktigt för USA att få makthavare som stöder gruvnäringen. Det är enligt Lourdes i linje med de multinationella bolagens intressen att ha makthavare i Peru som är positiva till gruvnäringen. 60 personer hittills har fått sätta livet till då de protesterat mot gruvor mm.

Enligt Lourdes som försökt framföra böndernas åsikter hos politiker inför regeringsvalet för att få gehör för ursprungsbefolkningens linje mot gruvor och för en demokratisk utveckling blev rätt politiker vald vid parlamentsvalet. Han hade stort stöd bland befolkningen. Men han lyckades inte behålla sin makt utan avsattes. Istället kom Dina Boluarte att ta makten med hjälp av militärer. Lourdes sa i sitt tal att direkt efter den nyes maktövertagande hade USA:s ambassadör kontaktat presidenten. Och nu är den tillsatta regeringen USA-vänlig och nu hotas böndernas tillgång till sina marker.

Korruptionen är utbredd i Peru, bekräftar en bekant till mig från Peru. Och på mötet jag deltog i sas att situationen är likartad i många

länder i Latinamerika. Korruptionen gör det lättare för stora starka aktörer, som multinationella bolag, att plundra länder på naturresurser och att lämna efter sig en skadad miljö.

Då kan vi lägga ihop ett pussel. Varför vill EU ha handelsavtal med länder i Sydamerika (Mexico och Mercosur-länderna). Jo det är svaga demokratier och det är lätt för stora bolag att få tillgång till naturresurser, mark och billig arbetskraft för att öka sina vinster.

På söndagen den 19:e fick jag möjlighet att träffa Lourdes igen på Hjulsta ekoodling som drivs av Den Gulliga Folkrörelsen (DGF, se www.gulliga.se).

Jag berättade med hjälp av tolk att vi har en liknande situation i Sverige. I Sverige trängs bönder och samer undan för att gruvbolag ska prospektera och senare bryta mineralfyndigheter i exempelvis Oviken i Jämtland, Gállok i Jokkmokkstrakten och i Kirunatrakten.

Vore det inte på sin plats att förstärka mineral- och miljö-lagstiftningen så att de mänskliga rättigheterna kan tas vara på?

Men detta är ytterst svårt då frihandelsregler grundade i WTO-lagstiftningen påverkar hur vi kan påverka utvecklingen.