ECVC uttrycker sin djupa solidaritet med det ukrainska folket och kräver att mänskliga rättigheter respekteras 

European Coordination Via Campesina, som en europeisk gräsrotsorganisation som för närvarande samlar 31 nationella och regionala organisationer för jordbrukare, lantarbetare och landsbygdsbefolkning i 21 europeiska länder, uttrycker sin djupaste solidaritet med det ukrainska folket och uppmanar till strikt respekt för de mänskliga rättigheterna. Vi kräver ett omedelbart stopp för de militära åtgärderna. Under de senaste veckorna har vi med stor […]

Kurs: Agroekologi – Småskalig odling i praktik och perspektiv

Efter ett års paus har vi äntligen kört igång kursen i Agroekologi igen. Det är nu sjätte året med Sveriges enda kurs i Agroekologi som hålls i folkrörelsernas regi. Närmare bestämt i NOrdBruks anda och i samarbete med folkhögskolan i Karlskoga.  Nytt för året är att Joel Holmdahl, småbonde till yrket, har fått hjälp med kursen av Maximilian Isendahl och […]