Från Melilla till San Antonio: Migranternas liv är viktiga!

DEKLARATION FRÅN LA VIA CAMPESINA, FÖR MIGRANTERNAS OCH DERAS FAMILJERS LIV Bagnolet, den 30 juni: Ännu en gång fylls gränserna med kroppar av människor som desperat försöker fly från misär, utplundring, institutionellt förtryck och våldet från de kriminella gäng som köpslår med deras liv, skyddade av den officiella straffriheten och med medgivande från staterna i norr.  Så sent som fredagen […]

Snabbkurs om matsuveränitet på Färnebo Folkhögskola hösten 2022

Mellan 19 oktober och 9 november 2022 ska kursen Makten över maten gå, på halvfart, distans med en fysisk träff helgen 29–30 oktober. Kursen hålls av NOrdBruk, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna och Afrikagrupperna. Kursbeskrivning:  Lär dig hur vi tar makten över maten och försvarar vår jord – i Sverige och i Latinamerika. Vi lär oss om hur vi kan bidra till […]

Handla med hunger

Tove Sundström Mellan den 12–17 juni höll Världshandelsorganisationen (WTO) en ministerkonferens i Genève, Schweiz. Mötet kallades MC12 och är den första ministerkonferensen som organiserats av WTO på fem år. Tre av de huvudsakliga frågorna som behandlades var patenträttigheter för vaccin mot COVID-19, restriktioner gällande fiske, och konsekvenser orsakade av Rysslands krig mot Ukraina.  Som vanligt är Sverige en drivande nyliberal […]

Boktips – The Big Conservation Lie av John Mbaria och Mordecai Ogada

2016, 194 s. Engelska. Maximilian Isendahl Med ”Den stora naturskydds-lögnen” har journalisten John Mbaria och rovdjursekologen Mordecai Ogada levererat en unik bok om korruption och kolonialism i naturskydd i Kenya. Deras dryga femtonåriga arbets-erfarenhet av ämnet (vid bokens skrivning), skickliga analyser och skarpa pennor visar på naturskyddets koloniala ursprung och samtid i Kenya och Afrika, men även i andra områden. […]

ECVC lanserar en petition för att motsätta sig avregleringen av nya genetiskt modifierade organismer

European Coordination Via Campesina (ECVC) har idag anslutit sig till alliansen av organisationer som uppmanar till att underteckna en namninsamling mot avregleringen av nya genetiskt modifierade organismer. Denna namninsamling är en del av en europeisk kampanj som leds av en koalition av mer än 45 lantbruks-, miljö- och medborgarorganisationer från mer än 15 EU-länder, som kräver att alla GMO, nya […]

ECVC publicerar ”Carbon Farming: A ’new business model’ … for who?”

Den 23 mars publicerade European Coordination Via Campesina en ny analys om carbon farming med titeln ”Carbon Farming: A ’new business model’ … for who?”.  Av de många förslagen i European Green Deal från och med december 2019 är carbon farming ett av EU-institutionernas huvudfokus för närvarande. Det är en av prioriteringarna för det franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd […]

Angående kryphål i jordförvärvslagen

Göran Rudbäck Den 12 januari 2022 avslöjade ATL att jordförvärvslagen, som bland annat ska förhindrar och reglerar att enskilt ägd jord- och skogsbruksmark blir bolagsägd, kringgåtts genom ett kryphål.  Förbudet för bolag att köpa enskilt ägd jord- och skogsbruksmark härrör från 1906, då bolagsförbudslagen antogs för att sätta stopp för baggböleriet. Nu som då är det en oerhört viktig lagstiftning […]

Rapport om CDG Skog och Kork och Green Deal

Detta är en rapport från det senaste mötet med CDG Skog och Kork, med analyser och perspektiv på relevanta förslag inom EU:s Green Deal, i huvudsak Skogsstrategin, Biodiversitetsstrategin och relaterade dokument (som NaturAfrica) och lagförslag (angående reglering av handel med produkter kopplade till avskogning), sammanställt av Maximilian Isendahl. Angående CDG Skog och Kork Angående CDG:n delar vi åsikten hos ett […]

Jordbruket behövs mer än någonsin

Eva Jonsson De flesta i Sverige upplever en stor förändring just nu, då priset på bensin och diesel har gått upp kraftigt samtidigt som elen har blivit många gånger dyrare. Men mycket mer, som kan få en mycket större påverkan på vårt land, är att vänta. Sveriges jordbruksföretag har de senaste åren haft dålig lönsamhet och många har pressats att […]