Uttalande gjort av Via Campesina organisationer i Europeiska Unionen (EU) och Mercosur

IV Conference of the Via Campesina Declaration of the European and Mercosur organisations, members of the Via Campesina 19 June 2004, Itaici, Sao Paulo, Brazil * Skrinlägg projektet med det bilaterala associationsavtalet mellan Europeiska Unionen (EU) och Mercosur. Presenterat som ett mångsidigt politiskt projekt som kommer att föra dessa länders folk närmare varandra, men vars mål framför allt är att […]

Världen är ingen handelsvara! Demonstration under EU:s informella jordbruksministermöte 6-8 april i Östersund: Bilder och beskrivning

José Bové besökte, på NOrdBruks inbjudan, den 6-8 april, Östersund för att stötta NOrdBruk:s kamp för en nyanserad syn – i Sverige – på de gränsöverskridande frågor, inom till exempel WTO, som berör bönder i hela världen, både i Syd och Nord. Besöket blev mycket framgångsrikt med bland annat en demonstration genom Östersund, under parollen ”Världen är ingen handelsvara”, vilken […]

Reportage i Hallands Nyheter: – Nej till ohämmad frihandel

Två hallänningar i föreningen Nordbruks styrelse Publicerad i Hallands Nyheter 10/2 2001. Text: Lennart Angkärr. FalkenbergFöreningen Nordbruk har fått fäste i Sverige. I ätrafors samlingslokal valdes nyligen föreningens första permanenta styrelse.– Genom föreningen bevakar vi landsbygds- och naturresursfrågor. Vi vill belysa effekterna av de stora globala besluten som ofta är negativa för den lilla, enskilda människan. Vi är emot frihandel […]

Debattartikel i Östersunds-Posten: Låt medlemmarna rösta om NNP-Milkofusionen

– Ge demokratin en chans genom en sluten medlemsomröstning om NNP-Milkofusionen med en mer allsidig information och debatt än den bild som styrelsens ensidiga ja-attityd givit. Det uppmanar Torgny Östling och Lars Anders Larsson, NOrdBruk, tillsammans med Åke Johansson, Småbrukarföreningen i Värmland och Börje Andersson, Småbrukarföreningen i Dalarna. Först publicerad i Östersundsposten den 4 maj 2000. Utanför Sverige är det […]

Reportage i ÖP: Alternativen finns lokalt!

Publicerad 15 mars 1999 i Östersunds-Posten. Text: Henrik Dahlsson. Vår värld blir allt mer global. Information och pengar flyttas sekundsnabbt mellan kontinenter med den nya tekniken. Vi kan ta oss från en del av jordklotet till en annan på kort tid. Det underlättar mänskliga möten som kan öka kunskapen och förståelsen för andra människor. Detta är en positiv del av […]

Debattartikel Östersunds-Posten: Utveckla Nordens unika naturbruk

Torgny Östling, NOrdBruk Artikeln publicerades den 11 november 1997 i Östersunds-Posten. Nordens olika naturbruk är lika unika som dess sommar-solstånd och ordentligt kalla och snöiga vintrar. Odlingsbetingelserna är en gudabenådad gåva och ett ansvar att förvalta. Golfströmmen delar med sig av söderhavens värme för att vi ska kunna utnyttja den korta ljusa sommaren till världens nordligaste odling av sydländska grödor. […]