Samarbetspartierna gör stränder till en handelsvara

NOrdBruk / Torgny Östling / Skrivelsen Till Miljö – och samhällsbyggnadsdepartementet Den liberalisering av strandspekulation som regeringen nu föreslår betyder att det ska vara möjligt att undanta vissa områden från strandskydd och tillåta ökade dispensmöjligheter på andra områden. Kommunpolitiker med ett drev av tjänstemän, landshövdingar, generaldirektörer och ministrar har under flera år lobbat varandra för att luckra upp strandskyddet. Propagandistiska skattefinansierade kampanjer […]

Remissvar på skogsutredningen Mervärdesskog SOU 2006:81

Till Näringsdepartementet Från NOrdBruk , www.nordbruk.org,  Små- och familjebrukarorganisation som bl.a. representerar  paraplyorganisation i Europa, CPE,  i EU-kommissionens råd-givande kommitté för skog och kork. (Se utredningen del 3 29.4.3.) Sammanfattning:  Mervärdesskog har trots sin omfattning varit försiktig att utreda många av de avgörande frågor för framtiden som regeringen gav i sina direktiv. Frågor som vi självverksamma skogsbrukare och familjejordbrukare ser som […]

Ett öre mer för mjölken, sa Olrog i visan.

Ingvar Andersson (IA – Nej till EU, Huskvarna), funderar i en insändare (BT 28 dec. -05) kring statsministerns nyligen gjorda uttalande om ett livsmedelsproducerande svenskt jordbruks svårigheter att hävda sig i priskonkurrensen och att jordbrukarna därför borde övergå till att odla energigrödor på åkrarna istället. IA ser som en stor fara med övergång till ”buskodling” att jorden blir obrukbar för […]

En Unions Grundlag

Torgny Östling / föreningen NOrdBruk   En Unions Grundlag?-Vad innebär förslaget till en ny grundlag för EU?-Vad får EU:s nya grundlag för konsekvenser för Sverige?-Varför bör man hålla en folkomröstning i Sverige om EU:s nya grundlag? Tid:               tisdag 30/11    kl 18.30 – 21.00Plats:            Halmstad teater, sal 2 ”Erik Olsson”.                      ingång Kungsgatan 25 B Medverkande:  riksdagsledamot Sören Wibe (S)                           Torgny Östling (NOrdBruk)Debattledare: Leif Björklund, Uppsala, […]

Debattartikel i Östersunds-Posten: Låt medlemmarna rösta om NNP-Milkofusionen

– Ge demokratin en chans genom en sluten medlemsomröstning om NNP-Milkofusionen med en mer allsidig information och debatt än den bild som styrelsens ensidiga ja-attityd givit. Det uppmanar Torgny Östling och Lars Anders Larsson, NOrdBruk, tillsammans med Åke Johansson, Småbrukarföreningen i Värmland och Börje Andersson, Småbrukarföreningen i Dalarna. Först publicerad i Östersundsposten den 4 maj 2000. Utanför Sverige är det […]

Reportage i ÖP: Alternativen finns lokalt!

Publicerad 15 mars 1999 i Östersunds-Posten. Text: Henrik Dahlsson. Vår värld blir allt mer global. Information och pengar flyttas sekundsnabbt mellan kontinenter med den nya tekniken. Vi kan ta oss från en del av jordklotet till en annan på kort tid. Det underlättar mänskliga möten som kan öka kunskapen och förståelsen för andra människor. Detta är en positiv del av […]

Debattartikel Östersunds-Posten: Utveckla Nordens unika naturbruk

Torgny Östling, NOrdBruk Artikeln publicerades den 11 november 1997 i Östersunds-Posten. Nordens olika naturbruk är lika unika som dess sommar-solstånd och ordentligt kalla och snöiga vintrar. Odlingsbetingelserna är en gudabenådad gåva och ett ansvar att förvalta. Golfströmmen delar med sig av söderhavens värme för att vi ska kunna utnyttja den korta ljusa sommaren till världens nordligaste odling av sydländska grödor. […]