Mat – en mänsklig rättighet eller en handelsvara?

Vi har fått tillstånd att lägga ut Charlotte Ekwalls magisteruppsats med titeln: ”Mat – en mänsklig rättighet och en handelsvara – En rättighetsbaserad analys av tre svenska jordbrukspolitiska diskurser kring den globala matförsörjningen” I uppsatsen jämförs NOrdBruks hållning med den svenska statens och LRFs. Så här lyder ett stycke ur det sammanfattade resultatet: ”Det huvudsakliga resultatet av denna undersökning är att den svenska staten och […]

Debattartikel i ATL: Reglerad markanvändning och skogspriser – en klimatfråga?

Klimatfråga har högsta prioritet. FN-konferens på Bali med analyser om ”mänsklighetens största utmaning” imponerar. Politiker, vetenskapspaneler och föreläsare med nobelprisstatus flyger världen runt med förslag på tekniskt marknadsanpassade åtgärder. Att skogen har en avgörande kylande verkan på vår febriga planet är dock alla överens om som –       en av planetens lungor för att omvandla CO2 till O2. –       en källa till förnyelsebara produkter. […]

Ett gammalt E-brev om baggböleriet

Ämne: ”Vår irländska fråga” Hej Den dokumentation av baggböleriet, från 1800-talet, som jag nämnde om i går. Historien upprepar sig hela tiden i litet olika förklädnader och i olika skala. Makten skapar den s.k. ”fria marknad”, som gynnar makten bäst. För mig är det helt ofattbart att det finns folk som hjärntvättats till den milda grad att de tror på […]

CPE:s svar på förslaget EU Skog Aktions Plan 25 05 2005

   CPE – dåvarande namn på den europeiska avdelning av Via Campesina: ECVC Tillägg, i de sammanfattande att-satserna, till den text som överlämnades den 10e mars. (Obs korrigerad månad) Bryssel 10:e mars, 2006 EU:s skogspolitik bygger på en skogsstrategi från slutet av nittiotalet där man klart uttalar nationell ansvar över skogspolitik men att EU i namn av subsidiaritet och samarbete […]

Remissvar på skogsutredningen Mervärdesskog SOU 2006:81

Till Näringsdepartementet Från NOrdBruk , www.nordbruk.org,  Små- och familjebrukarorganisation som bl.a. representerar  paraplyorganisation i Europa, CPE,  i EU-kommissionens råd-givande kommitté för skog och kork. (Se utredningen del 3 29.4.3.) Sammanfattning:  Mervärdesskog har trots sin omfattning varit försiktig att utreda många av de avgörande frågor för framtiden som regeringen gav i sina direktiv. Frågor som vi självverksamma skogsbrukare och familjejordbrukare ser som […]

En Unions Grundlag

Torgny Östling / föreningen NOrdBruk   En Unions Grundlag?-Vad innebär förslaget till en ny grundlag för EU?-Vad får EU:s nya grundlag för konsekvenser för Sverige?-Varför bör man hålla en folkomröstning i Sverige om EU:s nya grundlag? Tid:               tisdag 30/11    kl 18.30 – 21.00Plats:            Halmstad teater, sal 2 ”Erik Olsson”.                      ingång Kungsgatan 25 B Medverkande:  riksdagsledamot Sören Wibe (S)                           Torgny Östling (NOrdBruk)Debattledare: Leif Björklund, Uppsala, […]

Debattartikel Östersunds-Posten: Utveckla Nordens unika naturbruk

Torgny Östling, NOrdBruk Artikeln publicerades den 11 november 1997 i Östersunds-Posten. Nordens olika naturbruk är lika unika som dess sommar-solstånd och ordentligt kalla och snöiga vintrar. Odlingsbetingelserna är en gudabenådad gåva och ett ansvar att förvalta. Golfströmmen delar med sig av söderhavens värme för att vi ska kunna utnyttja den korta ljusa sommaren till världens nordligaste odling av sydländska grödor. […]

EES-AVTALET: Nu säljs Sverige till högstbjudande

Torgny Östling, 1994.Publicerad i Östersundsposten och länstidningen i Jämtland. Tar spekulatörer över kontroll av våra råvarukällor – jord, skog, vatten – vem ska då ge dig mat? Vart ska levnadsstandard, service och samhällsbyggnad hämtas ifrån? Vart ska stålindustrin få sin malm ifrån, pappersindustrin sin ved, sågverken sina stockar, bönder sin jord, samhället sin energi? Nu är det möjligt för utländska […]