Artikel i Miljömagasinet: Brott mot samiska mänskliga rättigheter under vindkraftsdemonstration

Publicerad i Miljömagasinet 10 mars 2023 Gustaf Jillker I lördags avslutades demonstrationen utanför olje- och energi-departementet på Akersgata i Oslo och utanför kungliga slottet mot regeringens senfärdighet att åtfölja norska Högsta domstolens dom mot utbyggnaden av 151 vindkraftverk på Fosen-halvön lite norr om Trondheim. Efter att ha bjudits in till frukost hos statsminister Jonas Gahr Støre kände demonstranterna att de […]

Debattartikel i ATL: ”Stora risker om EU gör undantag från GMO-lagstiftningen”

Publicerad i ATL den 10 mars 2023- Friheten att välja att producera och konsumera utan GMO blir svårare att uppnå och våra fröer hamnar under industrins makt, skriver Nordbruks Tove Sundström i en debattartikel. Den 7 februari lade EU-domstolen fram positionen att organismer framtagna med en särskild ny genomisk teknik, bör undantas från rådande GMO-lagstiftning. Europeiska rådet begärde 2019 att EU-kommissionen skulle […]

Debattartikel i ETC: Stoppa avtalet som skadar två kontinenter

Publicerad i DAGENS ETC 10 mars 2023. Första halvan av 2023 är Sverige ordförande i minister­rådet. En prioriterad fråga för Sverige ­under ordförandeskapet är att göra framsteg inom frihandelsområdet, bland annat genom undertecknandet av frihandelsavtalet mellan EU och ­Mercosur-länderna (­Argentina, Brasilien, Paraguay och ­Uruguay). Idag fredag hålls ett möte med alla EU:s handelsministrar i Stockholm. Sverige måste ta chansen att […]

Jordförvärvslagen är viktig för demokrati, mångfald, frihet och utveckling

Angående debatten i ATL om jordförvärvslagen Med jämna mellanrum dyker det upp någon som vill förändra jordförvärvslagen så att det blir möjligt för juridisk person att äga skogs- och jordbruksfastigheter. Det förefaller vara människor med drömmar om privat imperiebyggande som främst förfäktar bolagisering av mark. Att med våld eller list skapa sig ett eget kungarike eller ett furstedöme är inte […]

Bondeledare från Peru besökte Sverige

Lördagen den 18:e februari fick jag, Eva Jonsson, möjlighet att träffa bondeledaren för kvinnliga bönder i Peru, Lourdes Huanca. Hennes organisation är medlem av La via Campesina. Hon åker runt i världen för att skapa opinion om situationen i Peru. Hon har varit i Paris på La via Campesinas huvudkontor och har kontakter med ECVC i Bryssel. I Sverige hade […]

Överlämnande av namninsamlingen ”Utan bönder ingen civil beredskap” till landsbygdsminister Peter Kullgren

Torsdagen den 2 februari var det äntligen dags. Organisationerna bakom namninsamlingen ”Utan bönder ingen civil beredskap” skulle få möjlighet att lämna över namninsamlingen till landsbygdsminister Peter Kullgren och framföra budskapet bakom namninsamlingen. Tord Björk, Jordens Vänner, Ali Al-Basri, FIAN, Adriana Tovar, Framtidsjorden och jag, Eva Jonsson, NOrdBruk, representerade de underskrivna organisationerna. Landsbygdsministern tog emot namninsamlingen och jag fick möjlighet att […]

Debattartikel i ATL: ”Stoppa frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur”

Först publicerad på ATL, 12 januari 2023: https://www.atl.nu/stoppa-frihandelsavtalet Det krävs en omvärdering av de senaste trettio årens politik – matsuveränitet är vägen framåt, skriver Maximilian Isendahl i en debattartikel. I årsskiftet tog Sverige över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. På agendan står att Sverige ska ta en aktiv roll i att förhandla fram frihandelsavtal med tunga jordbruksexportländer som Brasilien, Argentina, Australien, […]

Debattartikel i ETC: Grön kolonialism eller matsuveränitet?

Publicerad i DAGENS ETC den 28 december 2022. EU:s Green deal kan få långt­gående konsekvenser där jakten efter grön omställning riskerar att rasera alla möjligheter till hållbara samhällen genom kolonialistisk exploatering av naturresurser och maktöverföring till förmån för storföretag. Samtidigt mobiliserar civilsamhället. Green deal är EU:s tillväxtstrategi inom vars ram andra delstrategier om jordbruk, skog och andra naturresurser har lagts […]

Vi fördömer förföljelsen av bonde- och ursprungsfolksledare och morden på demonstranter i Peru

Solidaritetsförklaring från La Vía Campesina (Bagnolet, Frankrike den 18 december 2022) Inför den allvarliga situation som det peruanska folket går igenom, särskilt landets bonde- och ursprungsbefolkning, står La Via Campesina i full solidaritet med känslorna hos de människor som just nu kriminaliseras och förlorar sina liv på Perus gator. Lördagen den 17 december gjorde den peruanska underrättelse-polisen DIRCOTE en razzia […]

Intervju med Sarasvati Shrestha: ny medlem i NOrdBruks styrelse

Sarasvati Shrestha: Driver grönsaksaksodlingen och mötesplatsen Matens Mamma på Vårdinge Folkhögskola Intervjuad av Maximilian Isendahl Vad tänker du om matsuveränitet som ord? Det är inte ett ord som jag använder särskilt ofta egentligen, men allting i begreppet har jag känt resonerar i mig och är viktiga. Framförallt frågan om mark och jord. Jag utbildade mig till trädgårdsmästare för att jag […]